Högskoleingenjör

Shilpi jobbar vanligtvis som UX/UI designer, men är just nu tillförordnad chef för UX/UI avdelningen

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag tänkte framför allt på mina intressen och vad jag kände skulle vara kul att studera, samtidigt som det fanns goda utsikter för jobb efteråt.

Var studierna svåra?

Ja och nej. Jag insåg att man är bra på, och intresserad av, olika saker. Därför behöver man hitta olika studietekniker och metoder för olika saker. När jag väl lyckades göra det så blev studierna mycket lättare.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du just nu?

Min ordinarie roll är UX/UI designer, men just nu är jag tillförordnad chef för UX/UI-avdelningen. Som designer jobbar jag med att förbättra upplevelsen av IKEAs digitala gränssnitt, exempelvis IKEA.com. Som chef jobbar jag mer med strategi och ledarskap.

Blev det som du hade tänkt från början?

Nej, det blev bättre! :)

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är ett kreativt yrke, jag får jobba med ett varumärke jag älskar och som människor världen över känner till.

Finns det något med ditt yrke som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om trender och tekniker i branschen då den förändras ofta och snabbt. Räkna med att vara dynamisk när det kommer till typ av arbetsuppgifter som erbjuds.

Vilket råd skulle du ge till andra som vill bli jobba med samma som du?

Bygg en portfolio som demonstrerar dina färdigheter och illustrerar din process. Även om du inte är yrkesverksam och kan visa exempel från arbete så kan du visa upp hobbyprojekt eller fiktiva projekt, exempelvis genom att ta befintliga produkter och gör re-designs.