Planeringsarkitekt - utbildad landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt fokuserar du på rummen mellan husen. Det kan vara allt från övergripande planering till detaljerad utformning av gator, torg och parker

Hur tänkte du när du valde utbildning?

Jag ville jobba med hållbarhetsfrågor samtidigt som jag ville ha ett kreativt yrke, det såg jag att jag kunde få kombinera som landskapsarkitekt.

Var studierna svåra?

Periodvis, som jag tror de flesta studier är. Jag tyckte att studierna var jätteroliga och väldigt varierade. Bitvis tuffa men tack vare bra lärare och studenter gick det alltid vägen.

Berätta kort om ditt jobb, vad gör du?

Som landskapsarkitekt fokuserar du på rummen mellan husen. Det kan vara allt från övergripande planering till detaljerad utformning av gator, torg och parker. Just nu jobbar jag med att ta fram en Ändring av Översiktsplan för Kristianstad stad. Främst gör jag illustrationer, symboler och kollage för att underlätta förståelsen av vad planförslaget innebär, för att göra planen mer lättläst och begriplig för kommunens invånare och politiker. Jag sätter även ihop all text och bilder till en tryckt version av planhandlingen.

Blev det som du hade tänkt från början?

Ja och nej. Visionär strategiskt hållbarhetsarbete i fysisk planering. Trodde mer jag skulle gestalta smarta lösningar i städer för att hantera skyfall, biologisk mångfald etc. Ju mer du lär dig under utbildningen desto fler passioner och intressen får du inom yrket.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att planering är så komplext, vilket gör att det sällan blir tråkigt och enformigt. Jag får även på kreativa sätt lösa problem och arbete med positivt påverkansarbete för en mer hållbar framtid.

Finns det något med ditt yrke/jobb som du tycker är viktigt att vara medveten om innan man bestämmer sig för det?

Stadsbyggande är mer komplicerat än vad jag kunde tro på förhand. Efter en jättebra och lärorik utbildning gäller det att stå på sig för vad du tror på då det finns starka krafter som inte alltid vill ha samma hållbara lösningar.

Vilket råd skulle du ge till andra som ska välja utbildning?

Fundera över vad du tycker är roligt och intressant. Du investerar både tid och pengar under din utbildning, så se till att det inte är pest och pina att plugga det du gör utan se till att också ha roligt på vägen!