Projektfinansieringsplanerare, en vanlig arbetsdag

Såhär kan en helt vanlig arbetsdag se ut för Beatrice Högå, som är Projektfinansieringsplanerare.

7.30-9.00: På plats tidigt på jobbet och startar upp. Mailar för att boka ett möte angående ny hemsida. Går igenom gårdagens anteckningar och fortsätter med att läsa rapporter som ligger som underlag inför en projektbeskrivning. 

09.00-09.15: Kaffe med kollegorna

09.15-10.00: Förbereder inför ett möte kring ett eventuellt samarbetsprojekt. Skriver ner frågeställningar och idéer. 

11.30- 12.00: Sammanfattar och går igenom mötet med min kollega.

12.00-12.30: Tar lunch och en kort promenad för att få lite luft och skingra tankarna.

12.30-14.00: Fortsätter på morgonens arbete. Skriver på underlag inför ett möte där projektet ska ta ytterligare form.

14.00-14.15: Kaffe med kollegorna

14.15-16.00: Avslutar dagen med att läsa rapporter samt göra punktlista inför morgondagen.