Sjukhusfysiker

Sjukhusfysiker är experter på strålning. Tillsammans med läkare löser de problem inom medicinsk bilddiagnostik, såsom röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi samt strålbehandling. De ansvarar också för strålsäkerheten för patienter och personal. Hans-Erik Källman är sjukhusfysiker och jobbar på Falu lasarett.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 mar 2018

Vad gör du på jobbet?

Jag doktorerar på halvtid inom databasapplikationer för diagnostisk radiologi. Resten av tiden arbetar jag med metodutveckling och kvalitetssäkring av radiologisk undersökning och behandling.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Idag har jag programmerat hela dagen, men andra dagar kan jag till exempel rycka ut för att lösa problem med utrustning i undersökningsrum, göra kontroller eller ta fram kriterier för upphandling av ny utrustning.

Varför blev du sjukhusfysiker?

– Jag tycker att det är väldigt intressant med blandningen av biologi och fysik, människa och maskin. Jag har alltid fascinerats av strålning – den är något vi inte kan se, men som finns där ändå.

Vilka är utmaningarna?

– Att arbeta i en multiprofessionell miljö som är enormt präglad av teknisk utveckling. Naturvetare behövs i en sådan här miljö, när alla yrkeskategorier specialiserar sig alltmer har vi en bredare kompetens, vi kan vår matematik och fysik och människans biologi.