Tekniksprånget, praktik efter gymnasiet

Ulrika gjorde praktik via Tekniksprånget efter gymnasiet och fick uppleva vad det innebär att jobba som ingenjör

Publicerad: Torsdag 19 feb 2015

Du har praktiserat genom Tekniksprånget. Kan du berätta vad det är?

Tekniksprånget är ett praktikprogram som erbjuder elever som läst naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet en 4 månader lång, betald praktik på ett teknikintensivt företag. Syftet är att öka intresset för ingenjörsyrket bland ungdomar och på så vis motverka den brist på ingenjörer som nu uppstår i Sverige bland 

Var gjorde du din praktik och vad fick du göra där?

Jag gjorde min praktik på Sandvik i Västberga. Där fick jag mäta, karakterisera och studera ytor och radier på skärandeverktyg som används för att bearbeta av hårdmetall. Likt övriga anställda fick jag utöver det dagliga arbetet gå på utbildningar och vara med på möten och konferenser. Som tekniksprångare fick jag också möjligheten att besöka andra delar av företaget på olika orter vilket gav mig en bredare förståelse av både Sandvik som företag, branschen och ingenjörsyrket. 

Vad har den här praktiken betytt för dig?

Praktiken gav mig en bättre bild av ingenjörsyrket samt erfarenhet av ett stort företag. Jag växte som person och är nu mer självsäker när jag tar mig an nya utmaningar. Nu efter min praktik är jag stolt över att kunna sätta Sandvik som tidigare arbetsgivare på mitt CV och jag är övertygad om att de kunskaper och kontakter jag har fått, kommer att vara till stor nytta i framtiden.

Vad gör du nu?

Nu jobbar jag som ekonomiassistent. Jag vill prova allt innan jag bestämmer mig för vad jag ska bli!

Hur hoppas/tror du att det blir när du är klar med studierna? Vad vill du helst jobba med och var?

Något jag ofta får höra av ingenjörer är att med en ingenjörsutbildning så kan man göra vad som helst, det är du själv som sätter gränserna. Det är nog det som lockar mig mest med ingenjörsyrket, att jag aldrig riktigt behöver bestämma mig utan har möjligheten att byta mellan olika roller och branscher. Jag har ett intresse för ledarskap och ser gärna mig själv i projektledarroller eller liknande i framtiden.

Har du några goda råd till andra som ska välja utbildning?

Lyssna på de med erfarenhet. Det är lätt att sitta och bläddra i katalogerna och tänka: ja den där utbildningen låter ju kul. Men i slut ändan så handlar det om vilka jobb du kan få i framtiden, därför är det nyttigt att prata med de som redan befinner sig där du vill vara om kanske 10 år.   

Vilka tror du har mest nytta av sådan praktik som du fick göra?

De som har mest nytta av praktiken är nog de som inte vet vad de vill gå för utbildning och kanske är lite osäkra på var ingenjörsyrket innebär. Praktiken motiverar även den mest skoltrötta till att ge sig in i ytterligare år av studier för att en dag få äran att kalla sig själv ingenjör.