Jämför löner för olika utbildningar

Lönen är inte allt, men den är givetvis en viktig del att ta ställning till när man gör sitt studieval. På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjligheter att öka sin lön under yrkeslivet för 36 olika utbildningar.

Välj utbildningar

Genomsnittlig månadslön

kr
kr

Genomsnittlig livslön

kr
kr

Möjlighet att höja sin lön

Stor Mellan Liten

*Akademiker avser genomsnittet för personer med minst treårig akademisk examen.

Så här tolkar du siffrorna i grafiken

Alla siffror som redovisas i grafiken är baserade på 2014 års löner och regelverk.

Genomsnittlig månadslön 

Visar medellönen 2014 för respektive utbildningsgrupp före skatt enligt SCB:s lönestatistik. Månadslönen avser heltid, vilket innebär att lönen för deltidsarbetande räknats upp till heltidslön.

Genomsnittlig livslön

Visar den samlade lönen över livet mellan 19 och 85 års ålder för respektive utbildningsgrupp. I beräkningen av livslön räknar vi in månadslöner, arbetslöshetsrisk, studietid, studiemedel, skatter och pensioner. Livslönen redovisas netto, dvs. efter skatt. Studiebidrag och studielån räknas som inkomst under studietiden, men återbetalningen av lånet har dragits av från nettolönen under amorteringstiden. I pensionen ingår både den allmänna pensionen från staten samt den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Möjlighet att höja sin lön

Visar hur stor skillnaden (före skatt) är mellan ingångslönen och lönen vid 64 års ålder för respektive utbildningsgrupp. Liten skillnad innebär att man kan förvänta sig en relativt svag löneutveckling under arbetslivet medan stor skillnad innebär betydligt större möjligheter att öka sin lön.

Staplarna anger kvoten mellan lönen för 64-åringar och ingångslönen för respektive utbildningsgrupp. Skalan går ifrån 1.0 (liten möjlighet att öka sin lön) - 2.8 (stor möjlighet att öka sin lön). Några exempel:

Kvoten mellan lönen vid 64 år och ingångslönen för fysioterapeuter är 1,4, dvs. det är relativt liten skillnad mellan ingångslönen och lönen vid 64 års ålder. Det innebär att möjligheten för personer med en fysioterapeututbildning att öka sin reallön under arbetslivet är relativt liten. 

Kvoten mellan lönen vid 64 år och ingångslönen för juridikutbildade är 2,5, dvs. det är relativt stor skillnad mellan ingångslönen och lönen vid 64 års ålder. Det innebär att möjligheten för personer med en juristutbildning att öka sin reallön under arbetslivet är relativt stor. 

Observera att beräkningarna baseras på löner och regelverk för ett enskilt år (2014). De kan därför inte ses som en prognos över storleken på enskilda individers, eller ens enskilda utbildningsgruppers, löneutveckling över tid. Syftet är istället att visa hur mycket en förväntad löneutveckling varierar mellan olika grupper.