Antikvarie

En antikvarie arbetar vid ett kulturhistoriskt museum eller annan kulturvårdande myndighet, ofta med ansvar för arkeologiska utgrävningar, restaureringar av byggnader och andra frågor inom kulturmiljövård. Med kulturmiljö menas den fysiska miljö som formats av mänsklig aktivitet, och som därigenom speglar berättelser om mänskligt liv.

Läs mer under Kulturmiljöyrken

Hur och var arbetar antikvarier?

Hur utbildar man sig till antikvarie?

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba utomlands som antikvarie med en svensk examen

Jobba som antikvarie i Sverige med en utländsk examen?

Arbetsmarknaden för antikvarier idag

Vad har en antikvarie i lön?

Sacoförbund och källa

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.