Sacoförbund och källa

Sveriges Farmaceuter är ett Sacoförbund med cirka 6 700 medlemmar som organiserar Sveriges apotekare och receptarier. Sveriges Farmaceuter är den enda organisation som enbart för apotekares och receptariers villkor och utveckling på arbetsmarknaden.  Mer information finns på www.sverigesfarmaceuter.se