Kan man studera eller jobba utomlands?

Det brukar finnas goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar. Kontakta det universitet du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Apotekarutbildningen och apotekaryrket finns över hela världen. Farmaceut är en gemensam beteckning för apotekare och receptarier men yrket receptarie finns bara i Sverige, Norge och Finland. Apotekarutbildningen är EU-anpassad och det betyder att en apotekarexamen från ett EU-land erkänns i andra EU-länder. Om du vill jobba utanför EU kan du behöva komplettera din svenska utbildning.
Apotekare som har en examen från ett annat land kan ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen. Se mer på https://legitimation.socialstyrelsen.se/sv