Arbetsförmedlare

Arbetsförmedlaren fungerar som en länk mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlaren är expert på arbetsmarknaden och arbetar för att arbetsgivare ska få den kompetens som efterfrågas och för att arbetssökande ska få jobb

Var och hur arbetar en arbetsförmedlare

Utbildning för att bli arbetsförmedlare

Behörighet

Utlandsstudier

Lön före skatt

Arbetsmarknaden för en arbetsförmedlare idag

Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Jusek

www.jusek.se