Arbetsmarknaden

För nyexaminerade är det balans på arbetsmarknaden då det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade. Däremot är det en rådande brist på arkitekter med erfarenhet. Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtids-utsikter

Vi befinner oss i en högkonjunktur just nu vilket betyder att det för tillfället ser väldigt bra ut för alla yrken inom samhällsbyggnadssektorn.