Arbetsmarknaden

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade). 
För erfarna: Liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade)