Var och hur kan man arbeta?

Den största gruppen arkitekter är anställda i arkitekt- och konsultföretag eller har egna företag. Arkitekter finns också i kommuner och statliga myndigheter som länsstyrelser, Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket med flera. Som anställda i kommuner arbetar arkitekter, förutom med planering, med att behandla bygglov och ge råd till allmänheten och byggherrar. Arkitekter arbetar även med utredningar och forskning. Arkitekter arbetar även i ökad utsträckning inom fastighetsbranschen. De arbetar också med att förvalta befintliga byggnader, vilket innebär både att vårda kulturarvet och att utveckla och anpassa byggnader till nya verksamheter och krav. Här kan arkitekter medverka både som projektledare och konsulter.