Var och hur kan du arbeta som arkitekt?

Den största gruppen arkitekter är anställda i arkitekt- och konsultföretag eller har egna företag. Arkitekter finns också i kommuner och statliga myndigheter såsom länsstyrelser, Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket med flera. Som anställda i kommuner arbetar arkitekter med planering, bygglovshandlingar samt rådgivning till allmänheten och byggherrar.  

Arkitekter har ett brett arbetsområde med varierad karaktär på typ av roll samt utförande. Arkitekter arbetar med olika utredningar, forskningsområden och förvaltning av befintliga byggnader, vilket innebär både att vårda kulturarvet och att utveckla och anpassa byggnader till nya verksamheter och krav. Här kan arkitekter medverka både som projektledare och konsulter. Man kan även se en trend i att arkitekter i ökad utsträckning jobbar inom fastighetsbranschen.