Var och hur kan du arbeta som arkitekt?

Majoriteten arkitekter jobbar i privata arkitektföretag eller i konsult- och fastighetsbolag. Det är vanligt att driva eget företag. Som arkitekt kan du också vara anställd på kommunernas samhällsbyggnadskontor eller i statliga myndigheter som länsstyrelser, Boverket, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet.