Bra att veta

Som arkivarie ska du vara öppen för att utvecklas med tekniken då digital dokumenthantering är en stor del av arkivariens arbete. En rejäl dos av ordningssinne är även viktigt. Många som studerar arkivvetenskap kompletterar med systemvetenskap vilket gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.