Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Karolinska Institutet erbjuder utbytesstudier i Belgien och jobbar även med kontakter i USA och Norge. Lunds universitet tillhandahåller utbytesstudier i Australien, Kanada, Storbritannien och USA. 

Möjlighet till mastersutbildning utomlands finns även efter genomförd kandidatutbildning. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information. Göteborgs och Örebro universitet erbjuder också möjlighet att skriva projektarbete utomlands.