Beteendevetare

Beteendevetare kan arbeta med mycket, till exempel områden som gruppdynamik, behandlingsarbete, organisationer och arbetsmiljö. Det är en växande yrkeskategori till exempel därför att alltfler arbetsgivare får större vetskap om beteendevetarnas kompetens och vill satsa på till exempel personalens hälsa och utveckling.

Var och hur arbetar en beteendevetare

Utbildning för att bli beteendevetare

Behörighet

Utlandsstudier

Arbetsmarknaden för en beteendevetare idag

Lön före skatt

Akademikerförbundet SSR och Jusek är Sacos experter på Beteendevetare

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se

Jusek

www.jusek.se