Lön före skatt

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Medianlönen för de som examinerades mellan 2010 och 2014 var 28 500 kr per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 30 575 kronor och medianen ca 20 år efter examen 31 900 kronor.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.