Lön före skatt

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Medellönen för nyexaminerade 2016 låg på 26 000kr per månad. Tio år efter examen är medellönen ca  30 000 kr per månad. 20 år efter examen är medianlönen 31 000 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.