Var och hur arbetar en biomedicinare

De allra flesta biomedicinare arbetar inom life science. De finns på läkemedels-, bioteknik och medicinteknikföretag, men också på myndigheter, landsting, samt på universitet och högskolor. En del biomedicinare arbetar också på laboratorier.

Biomedicinare kan arbeta med forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning, patentfrågor, klinisk prövning och säkerhetsbevakning av läkemedel. Vissa möjligheter finns också att arbeta med utredning, kommunikation eller journalistik inom life science-området.

Vanliga befattningar är doktorand, biomedicinsk analytiker, forskare, post dok och projektledare. Du bör dock vara uppmärksam på att du för att bli legitimerad biomedicinsk analytiker måste gå en biomedicinsk analytikerutbildning.Det finns ca 2 100 personer med biomedicinsk utbildning i Sverige.

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden på Naturvetarnas webb.