Lön före skatt

Medianlönen för biomedicinska analytiker är 25 100 kr per månad. 10 år efter examen är medianlönen 29 600 kr per månad och 20 år efter examen 35 500 kr per månad. De flesta biomedicinska analytiker arbetar i landstinget, vilket drar ner lönerna.

Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.