Lön före skatt

Medianlönen för nyexaminerade biomedicinska analytiker var 2017 ca 26 600 kr per månad. Efter 10 år i yrket var lönen 2017 ca 28 800 kr per månad.

Idag lönar det sig tyvärr inte att utbilda sig till biomedicinsk analytiker för att arbeta på ett labb inom hälso- och sjukvården. Du hittar översiktlig information om löner på Naturvetarnas webb, men du bör alltid kontakta en ombudsman för individuell lönerådgivning innan du accepterar ett jobberbjudande.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.