Var och hur arbetar en biomedicinsk analytiker?

Biomedicinska analytiker gör analyser, provtagningar, bearbetar, redovisar och bedömer mät- och undersökningsresultat. Arbetet är självständigt och kräver stor noggrannhet.

Biomedicinska analytiker arbetar ofta på sjukhuslaboratorier, men kan också jobba med mer patientbunden diagnostik om de är inriktade mot fysiologi. De finns också på analys- och life science-företag och inom djursjukvården. De behövs dessutom såväl inom rättsmedicin som på statliga myndigheter och forskningslaboratorier.

Biomedicinska analytiker är metodexperter och kan hantera den avancerade utrustning som krävs för forskarnas analyser. En del biomedicinska analytiker arbetar också med metodutveckling.

Det finns idag ca 10 000 legitimerade biomedicinska analytiker på arbetsmarknaden.