Bioteknolog

En bioteknolog utgår från biologisk kunskap för att lösa utmaningar inom hälsa, miljö energi- och livsmedelsförsörjningen. Det kräver ny teknik och kunskap om framtida möjligheter och risker.

Läs mer under Biolog.

Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan

Naturvetarna

www.naturvetarna.se

Sveriges Farmaceuter

www.sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Ingenjörer

www.sverigesingenjorer.se