Var och hur arbetar en brandingenjör

Ingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning. Alla kan naturligtvis inte göra allt, men oavsett inriktning finns ingenjörer i en mängd yrken, allt beroende på intresse, erfarenhet och konjunktur. Det är därför ingen lätt uppgift att beskriva hela bredden av det ingenjörer av olika slag arbetar med, och det får definitivt inte plats här. Ett försök att fånga in de stora dragen på ett aningen större utrymme (ett par tre sidor), hittar du i Sveriges Ingenjörers broschyr Ingenjör? Jag?

Till arbetsuppgifterna för brandingenjörer kan höra operativ räddningstjänst, men också riskbedömningar, förebyggande åtgärder och byggnadstekniskt brandskydd.

Den största gruppen brandingenjörer finns i den kommunala sektorn, men arbete i privat sektorn har blivit vanligare. Idag finns i Sverige c:a 1 000 brandingenjörer och 450 civilingenjörer i riskhantering eller brandteknik (en andel av civilingenjörerna har en tidigare brandingenjörsexamen och kan därför ingå i den gruppen).