Behörighet

För att bli antagen till högre utbildning måste man ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighet. De är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens.

Se information om behörighet på Studera.nu. Kolla med respektive högskola/universitet då variationer kan förekomma!