Jämför civilekonomutbildningar

Innehåll och kvalitet kan variera på civilekonomutbildningar vid olika lärosäten. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad som är viktigt för dig. På den här sidan kan du jämföra olika civilekonomutbildningar: www.saco.se/jamfor-utbildningar