Lön före skatt

Rekommenderad ingångslön är 28 000 kronor. Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer år 2015 var 27 000 kr inom privat sektor, 27 000 kronor inom statlig sektor och 26 000 kronor inom kommunal sektor.

10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 45 050 kr, för statligt anställd 38 350 kr och för anställd inom kommun eller landsting 37 500 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 56 780 kr för privatanställda, för statligt anställda 46 650 kr och för anställda inom kommun och landsting 45 675 kr.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.