Lön före skatt

Månadslönen (median) för nyutexaminerade civilekonomer/ekonomer år 2017 var 28 000 kr inom privat sektor, 27 000 kronor inom statlig sektor och 30 000 kronor inom kommunal sektor.

10 år efter examen är månadslönen (median) för en privatanställd civilekonom och ekonom 48 687 kr, för statligt anställd 40 000 kr och för anställd inom kommun eller landsting 40 000 kr. Medianlönen 20 år efter examen är 59 047 kr för privatanställda, för statligt anställda 48 000 kr och för anställda inom kommun och landsting 47 200 kr.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.