Att arbeta som diakon

En diakon arbetar mitt i församlingen i Svenska kyrkan och har ofta ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stödjer människor i kris som vid förluster av anhöriga eller andra livskriser.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande.

Diakonen är en länk mellan kyrka och samhälle och har ofta kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer.

Till yrkesrollen hör att stödja dem som hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.

Att leda andakter och medverka i gudstjänster ingår många gånger också i diakonens uppgifter.