Utbildning för att bli djurskyddsinspektör

De som arbetar som djurskyddsinspektörer har ofta läst djurskydd och etologi på en utbildning till agronom, lantmästare, biolog, eller veterinär.

Utbildningens längd

Längden är varierande beroende på utbildning. Tre år (180 hp) för en kandidat- eller lantmästarexamen och 5 år (300 hp) för en masterexamen.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. För mer information se www.studera.nu.

Här kan du studera

Du kan hitta relevanta utbildningar på www.studera.nu. Sök exempelvis på etologi och djurskydd.