Var och hur arbetar en dramapedagog?

Dramapedagoger kan arbeta inom många olika fält och med olika ålderskategorier, från dramalek med små barn till forumspel med vuxna. Dramapedagoger sysslar inte alltid med drama som konstform (teater/film) utan utgår från den mer ursprungliga innebörden av uttrycket. Drama är att "gestalta genom handling". Förhållandet mellan drama som konst och den pedagogiska aspekten, dramapedagogik, är dock något som diskuterats inom dramapedagogiken under flera decennier. Arbetsplatser för dramapedagoger är framförallt hela skolsektorn, kulturskola, amatörteaterverksamhet eller vårdinstitutioner.