Försäkringstjänsteman

Försäkringstjänstemän arbetar med att utveckla, sälja och förvalta olika typer av försäkringar, exempelvis liv-, sak- och hemförsäkringar.

Publicerad: Måndag 23 jun 2014

Senast uppdaterad: Måndag 21 maj 2018

Försäkringstjänsteman

En försäkringstjänsteman utvecklar, säljer och förvaltar du olika typer av försäkringar, exempelvis liv-, sak- och hemförsäkringar. Vanliga tjänstetitlar är skadeinspektörer och skadereglerare, som bedömer och hanterar inträffade skador och bedömer ersättningsanspråk med mera, ofta i kontakt med både privatpersoner och olika myndigheter och institutioner.

En försäkringstjänsteman hjälper kunden att hitta rätt i försäkringsutbudet av olika försäkringar, genom att analysera försäkringsbehovet och upprätta avtal om uppdraget. Ofta ingår rådgivning inom till exempel liv-, pensions- och sakförsäkringar. 

Aktuarie

En aktuarie eller försäkringsmatematiker ägnar sig framför allt åt att optimera försäkringsbolagens premier, så att de är konkurrenskraftiga samtidigt som försäkringsbolagets risk inte blir för stor. De kan också ägna sig åt att utveckla nya tjänster samt åt rådgivning. Det finns ett aktuarieprogram vid Stockholms universitet. Det är ett masterprogram och för att antas krävs 120 hp i matematik och matematisk statistik. Läs om matematiker här

Jusek är Sacos expert på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Jusek

www.jusek.se