Arbetsmarknaden för en församlingspedagog idag

För nyexaminerade: Idag råder en brist på församlingspedagoger - det finns fler jobb än utbildade.
För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben.