Församlingspedagogers lön före skatt

Ingångslönen för en församlingspedagog har ökat de sista åren och är idag ca 29 000 kr per månad. Ingångslönen varierar dock mellan stiften.