Utbildning för att bli församlingspedagog

För att bli församlingspedagog krävs en lärarexamen samt vissa stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan den studerande kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska han eller hon ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt deltagit i ”Mötesplats mellan stift och student” under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomförs i ett av Svenska kyrkans stift. Den studerande tar själv kontakt med det stift han eller hon önskar tillhöra.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen omfattande lägst 180 hp. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundskolelärare, folkhögskollärare alternativt låg-, mellan- eller ämneslärare. 

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går den studerande en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart. Ibland anordnas även distansutbildning på halvfart.