Utlandsstudier

Det brukar finnas möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Viss pedagogisk utbildning från annat land kan godkännas som del i den svenska församlingspedagogutbildningen.