Var och hur kan du arbeta som fysiker

Fysikers breda utbildning och djupa kunskap inom fysikens kärnområden gör dem eftertraktade inom alla branscher som ägnar sig åt högteknologisk forskning och utveckling exempelvis inom telekom, fordonsindustrin och annan verkstadsindustri. Fysiker finns inom såväl näringslivet som myndigheter såsom försvaret eller på universitet och högskolor.

För områden som it, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö och energiteknik, materialteknik och elektronik har fysikern en avgörande kompetens. Fysiker kan bygga modeller, förfina mätmetoder samt göra beräkningar och prognoser. Inom i stort sett allt utvecklingsarbete är fysikers förmåga att lösa problem värdefull. De värdesätts också som analytiker inom exempelvis finansbranschen.

De vanligaste yrkestitlarna för fysiker är forskare (ägnar sig åt forskning och utveckling), doktorand (går en forskarutbildning och har oftast lön under studietiden), fysiker, konsult (ägnar sig åt rådgivning)  och post doc (en meriteringstjänst efter avslutad forskarutbildning). Det finns närmare 5 000 yrkesverksamma fysiker i Sverige.

ASTRONOM

Astronomer ägnar sig åt att ta reda på hur vårt universum fungerar. De studerar himlakroppar och annan materia. De allra flesta forskar och finns på landets universitet och högskolor. Vissa möjligheter finns också att arbeta med kommunikation och utbildning.

METEOROLOG

Meteorologer har en bredare arbetsmarknad än att bara presentera väder i radio och TV. Många forskar om klimatet, hur föroreningar sprider sig i atmosfären och utveckling av de modeller som väderprognoser bygger på. Med hjälp av allt kraftfullare datorer kan meteorologerna analysera större datamaterial och förfina sina metoder. SMHI är en stor arbetsgivare men meteorologer finns även inom försvaret samt inom andra myndigheter.

SJUKHUSFYSIKER

se Sjukhusfysiker