Utbildning

Fysioterapeutprogrammet är en grundutbildning på universitet där teoretiska studier varvas med klinisk utbildning. Fysioterapi är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger på kunskaper från flera discipliner så som anatomi, fysiologi, psykologi, pedagogik, medicin, beteendevetenskap och rörelsevetenskap. I studierna ingår förutom fysioterapins teori och metodik, träning i att undersöka och behandla funktionshinder av skilda slag, förebyggande verksamhet samt träning i att leda grupper. Studenten ska också utveckla sin självkännedom och sin förmåga till inlevelse, sitt etiska förhållningssätt och sina goda relationer med patienter och deras närmaste. Det finns inga alternativa utbildningsvägar utöver de åtta universitetsutbildningarna. Fysioterapeutyrket är ett så kallat legitimationsyrke och titeln Fysioterapeut respektive Sjukgymnast är en i lag skyddad yrkestitel.

Utbildningens längd

För att bli fysioterapeut krävs studier vid universitet i tre år. Godkänd utbildning omfattar 180 högskolepoäng vilket ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. För ytterligare information hänvisas till http://studera.nu och http://www.uk-ambetet.se/

Inriktningar & vidareutbildning

På vissa lärosäten finns det möjlighet att under någon av de två sista terminerna på grundutbildningen, att genomföra en klinisk fördjupning inom ett valfritt kunskapsområde inom fysioterapi. För övrigt gäller den examensstruktur för avancerad nivå och forskarnivå som du kan läsa mer om http://studera.nu under Utbildningsnivåer och examina.

Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan fysioterapeuten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens i fysioterapi krävs totalt minst tre års klinisk vidareutbildning under handledning och magister/masterexamen. För att påbörja denna utbildning måste du först ha två års arbetslivserfarenhet. Fysioterapeuterna utfärdar specialistkompetens i fysioterapi inom 17 olika områden, till exempel för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, funktionsstörningar i rörelsesystemet, nervsystemet, andningsorganen, cirkulationssystemet, inom ergonomi och veterinärmedicin. För en karriär som lärare eller forskare krävs ytterligare universitetsstudier med magister, licentiat eller doktorsexamen. För en karriär med arbetsledande funktion krävs vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, ekonomi och ledarskap.

Här kan du studera

Fysioterapeutprogrammet finns på åtta ställen i landet: Göteborg, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm (Karolinska Institutet), Umeå, Uppsala och Västerås.