Utbildning för att bli geovetare

Geovetare får kunskap om processer som verkar i berg, luft och vatten på jordens yta. De studerar hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Att kunna använda geografiska informationssystem (GIS) är en viktig del i utbildningen, liksom att kunna använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Utbildningens längd

De flesta geovetare har en magister (omfattar 4 års studier och ger 240 hp) eller masterexamen (omfattar 5 års studier och ger 300 hp). Det går också att ta ut en kandidatexamen (omfattar 3 år och ger 180 hp). Se www.studera.nu

Inriktningar & vidareutbildning

Atmosfärsvetenskap, geografisk informationsvetenskap (GIS), hydrologi, kvartärgeologi, meteorologi, mineralogi, marin geologi, naturgeografi, oceanografi och paleontologi är några exempel på inriktningar inom det geovetenskapliga området.

Här kan du studera

Se www.studera.nu