Utbildning för att bli folkhälsovetare

Programmen har olika benämning på olika utbildningsorter, exempelvis Folkhälsovetenskapligt program, Folkhälsopedagogiska programmet, Hälsoutvecklarprogrammet, Projektledarutbildning inriktning folkhälsovetenskap. Utbildningarna syftar främst till att förbereda hälsovetaren för det strategiska arbetet inom företag, organisationer, kommuner och landsting och ger en bred kompetens inom många områden. De ger även en god grund för forskning.

Utbildningens längd

Utbildningarna omfattar 180-300 högskolepoäng, vilket motsvarar tre till fem års studier. För ytterligare information se www.studera.nu.

Inriktningar & vidareutbildning

Några inriktningar inom området folkhälsa är epidemiologi, hälsoekonomi, samhällsplanering, projektledning och internationellt biståndsarbete. De finns på både magister- och masternivå. För mer information se www.studera.nu

Här kan du studera

Sundsvall, Västerås, Örebro, Göteborg, Trollhättan, Karlskrona, Kristianstad, Malmö med flera. För närmare information se www.studera.nu