Utbildning för att bli hälsovetare

Det finns många olika utbildningsprogram i Sverige, dels på grundnivå men även påbyggnadsprogram på avancerad nivå. Du kan också sätta ihop din egen utbildning genom att läsa fristående kurser på ett eller flera lärosäten. Du kan välja att specialisera dig inom ett område eller välja en mer generell inriktning av dina studier. Detta gör att många hälsovetare har en helt unik kompetens.

Utbildningens längd

En hälsovetare har minst 180 högskolepoäng (tre års studier), varav minst 120 högskolepoäng inom något av områdena folkhälsa, hälsa och friskvård eller idrott. Efter 90 högskolepoäng i ditt huvudämne kan du ta ut en kandidatexamen.

Flera lärosäten erbjuder kurser även på avancerad nivå. Du har då möjlighet att läsa ytterligare ett år till en magisterexamen (240 hp), alternativt ytterligare två år (utöver en kandidatexamen) och då ta ut en masterexamen (300 hp).

Påbyggnadsprogram på avancerad nivå innebär förkunskapskrav på kandidatexamen, men kan vara inom annat relevant ämne såsom beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnen.

Ofta riktar sig påbyggnadsprogram på avancerad nivå även till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården såsom sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera.

Inriktningar & vidareutbildningar

Några inriktningar är folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottsvetenskap, idrottspedagogik och hälsopromotion. Närmare presentationer över olika hälsovetarutbildningar och yrken följer i texten längre ned. Se även en översikt på www.studera.nu

Här kan du studera

Utbildningar till hälsovetare ges i form av program eller fristående kurser på ett antal olika lärosäten i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. För närmare information se under respektive område som följer eller på www.studera.nu