Var och hur arbetar en hälsovetare

Hälsovetare är ett brett yrkes/utbildningsområde med möjlighet till olika inriktningar inom områdena folkhälsa, hälsa och friskvård samt idrott.

Gemensamt för hälsovetarutbildningarna är att förbereda hälsovetare för strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbete. Du får en vetenskaplig kunskapsgrund, kompetens att lösa problem och förmåga att arbeta med utveckling. Som exempel kan en hälsovetare, utbildad inom folkhälsa på Mälardalens högskola, arbeta som hälsoutvecklare med strategiska hälsofrågor på ett större företag.

Personen kan också söka jobb som projektledare, utbildare och folkhälsoplanerare.

Typiska arbetsuppgifter för en hälsovetare är att driva projekt, göra kartläggningar, utföra hälsofrämjande aktiviteter, utreda samt utvärdera en organisations hälsoarbete. Fler exempel på arbetsuppgifter och arbetsplatser för hälsovetare hittar du under respektive område: Hälsovetare – folkhälsa, Hälsovetare – hälsa/friskvård, Hälsovetare – idrott.

Det är i dagsläget svårt att veta hur många yrkesverksamma hälsovetare det finns. Antalet utbildningsorter som har någon form av utbildning inom områdena folkhälsa, hälsa, friskvård eller idrott ökar.