Var och hur kan man arbeta

Hälsovetaren inom idrottsområdet arbetar främst inom friskvård och/eller idrott och arbetsgivare finns inom privat liksom offentlig sektor samt ideella organisationer. Fokus ligger på individer eller grupper.

IDROTTSKONSULENT

Idrottskonsulenten kan arbeta för en förening, ett idrottsförbund eller en organisation. Arbetsuppgifterna beror till stor del på verksamhetens storlek och huruvida den är lokal, regional eller rikstäckande.

Arbetet kan innebära ansvar för ekonomi och marknadsföring, utvecklingsfrågor och projektledning, planering av konferenser, utbildningar och läger.

På lokal föreningsnivå kan arbetet bestå av att organisera och utveckla idrottsaktiviteter, utbilda och rekrytera frivilliga ledare och marknadsföra sin förening.

IDROTTSTRÄNARE/COACH

En idrottstränare/coach kan arbeta på klubb-, distrikts och elitnivå, på idrottsgymnasium med individuella såväl som lagidrottare inom en mängd olika idrotter. En idrottstränare/coach kan arbeta både som ledare och instruktör.

Utöver att planera, instruera och leda idrottarnas fysiska träning kan arbetsuppgifterna även inkludera att planera tävlingar, matcher och turneringar, koordinera träningstider för olika grupper samt ansvara för utbildning av nya tränare.