Högskoleingenjörers lön före skatt

Lönerna för högskoleingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt inte minst erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet högskoleingenjörer arbetar.

För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2016 enligt Sveriges ingenjörers lönestatistik i spannet 25 500–32 000 kr per månad, med en median på 28 500. För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen 39 000, och efter 20 år i yrkeslivet 45 000 kr per månad. För chefer med motsvarande yrkeserfarenhet var medianlönen 8 000 respektive 10 000 kr högre. Lönerna kan vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.