Högskoleingenjörers lön före skatt

Lönerna för högskoleingenjörer förhandlas individuellt, och de varierar beroende på bransch, arbetsuppgifter och ansvar samt inte minst erfarenhet och individuella meriter. Tydligast är detta inom den privata sektorn, där också det stora flertalet högskoleingenjörer arbetar.

För nyexaminerade högskoleingenjörer i den privata sektorn låg lönen 2017 enligt Sveriges ingenjörers lönestatistik i spannet 27 000–33 000 kr per månad, med en median på 29 000. För högskoleingenjörer utan chefsbefattning med 10 års yrkeserfarenhet var medianlönen 40 000, och efter 20 år i yrkeslivet 46 000 kr per månad. För chefer med motsvarande yrkeserfarenhet var medianlönen 10 000 respektive 14 000 kr högre. Lönerna kan vara betydligt högre för chefer med stort ansvar. Samtliga uppgifter avser privat sektor.