Arbetsmarknaden idag

Det utbildas för få inredningsarkitekter, vilket innebär att det råder liten konkurrens om jobben. Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtids-utsikter, www.saco.se/framtid.