Arbetsmarknaden

Det utbildas för få inredningsarkitekter, vilket innebär att det råder liten konkurrens om jobben. Extra stor brist är det för erfarna inredningsarkitekter eftersom det är fler som går i pension än vad det är som examineras. Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtids-utsikter.

Vi befinner oss i en högkonjunktur vilket betyder att det för tillfället ser väldigt bra ut för alla yrken inom samhällsbyggnadssektorn.