Hur utbildar du dig till inredningsarkitekt?

Inredningsarkitektur läser du på Konstfack i Stockholm eller Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. Utbildningen innehåller mer konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar. Exempel på kurser är ergonomi och belysning. 

På Konstfack läser du kandidatprogrammet "Inredningsarkitektur & Möbeldesign". Förra året antogs 18 st studenter.  Efter utbildningen kan du välja att söka vidare till Konstfacks Masterprogram i design, inriktning rumslig gestaltning. Det finns även möjlighet till vidareutbildning. Kostfack erbjuder doktorsprogrammet Konst, teknik och design (KTD) i samarbete med KTH. Programmet tar sin utgångspunkt i samtidens stora samhällsutmaningar – såsom klimatpåverkan, urbaniseringsprocesser, migrationer, ökade sociala och ekonomiska klyftor och den krympande tillgången på icke-förnybara resurser.

På HDK läser du ett konstnärligt kandidatprogram i design. De tar emot ca 35-40 st studenter per år. För utbildningen på HDK behöver du inte veta vilken inriktning du vill fördjupa dig inom när du börjar studierna. Du formar din unika profil under utbildnigstiden. Om du dock vet från start att det är inredningsdesign som du vill läsa väljer du alltså kurser som inriktar sig mot rumsgestaltning och inredningsarkitektur. En kandidatexamen i design ger dig behörighet att söka vidare till masterutbildningar inom design. Det finns även möjlighet till att utbilda sig på forskarnivå på HDK inom design, konsthantverk och estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och motsvarar fyra års heltidsstudier.

Oberoende vilket läresäte du väljer har du efter din erhållna master, tillsammans med det treåriga kandidatprogrammet, möjlighet att söka yrkestiteln inredningsarkitekt hos fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. Det är vanligt att man som student tar studieuppehåll ett eller två år för att praktisera. Under praktikperioden får du en inblick i arkitektarbetets olika skeden samt som du får insyn i närliggande arbetsområden.