Hur utbildar man sig till inredningsarkitekt

Inredningsarkitektur läser du på Konstfack i Stockholm eller HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg. 

Utbildningen omfattar en kandidatexamen 180 högskolepoäng 300 högskolepoäng, det vill säga fem år. Fem veckors praktik på arkitektkontor ingår i utbildningen och den ordnas av skolan. Det är också vanligt med studieuppehåll ett eller två år för att praktisera. Utbildningen innehåller mer konstnärliga studier och mindre teknik än andra arkitektutbildningar. Exempel på kurser är ergonomi och belysning. På Konstfack antas cirka 15 studenter varje år. På HDK finns en designutbildning, de tar emot ca 35-40 studenter per år, där man under utbildningen måste välja inrikta sig mot rumsgestaltning och inredningsarkitektur för att senare kunna jobba som inredningsarkitekt.