Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar och för många IT-utbildningar finns krav utöver det. Se information om behörighet på antagning.se Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.