Jobba utomlands med din svenska examen

Eftersom den juridiska utbildningen i första hand är inriktad på svensk rätt och det svenska rättssystemet är möjligheterna för jurister att arbeta i andra länder något begränsade. Det blir dock allt enklare att arbeta utomlands, framför allt inom EU, svenska företag och internationella organisationer, läs mer under "Internationellt arbete" under första rubriken.