Utbildning för att bli jurist

Utbildningens längd

Juristprogrammet leder till en yrkesexamen, en så kallad juristexamen, är 270 högskolepoäng eller 4,5 års heltidsstudier.

Andra juridiska utbildningsprogram omfattar heltidsstudier på minst 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare två år för en masterexamen. Rättsvetenskap och affärsjuridik är vanliga huvudämnen.

På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år.

Läs mer på www.antagning.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Juristprogrammet omfattar samtliga rättsområden som civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, skatterätt, internationell rätt samt rättsfilosofi och rättshistoria. Utöver detta tillkommer valbara fördjupningskurser inom exempelvis EU-rätt eller kommersiell rätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng. Juristprogrammet leder till juristexamen, en yrkesexamen inom juridik. Juristexamen är ett formellt krav för att göra notarietjänstgöring samt för att kunna titulera sig advokat senare i yrkeslivet.

De andra juridiska utbildningsprogrammen leder till en examen i rättsvetenskap, affärsrätt, handelsrätt eller annat juridiskt ämne. Dessa utbildningars tyngdpunkt ligger vanligtvis inom förvaltningsrätt, skatterätt, avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, associationsrätt, immaterialrätt, konkurrens eller marknadsrätt, men kan också innefatta ämnen som ekonomi och språk.

Notarietjänstgöring
Notarietjänstgöring är en slags betald praktik på domstol som pågår under två år. Tjänstgöringen förläggs huvudsakligen till en tingsrätt eller förvaltningsrätt men delar av praktiken kan även förläggas till andra myndigheter. För mer information, se www.dom.se.

För att kunna ansöka om att "sitta ting" eller tingsmeriteras, som det kallas, krävs en juristexamen. Notarietjänstgöring är ett formellt krav för tjänster som domare eller åklagare inom rättsväsendet (läs mer under "Rättsväsendet" ovan) och kan också vara en värdefull merit på andra områden.

Varje år anställs runt 500 notarier vid landets tingsrätter och förvaltningsrätter. Urvalet till platserna sker baserat på examensbetyg, ytterligare akademiska poäng samt juridisk arbetslivserfarenhet. Konkurrens kan på flera håll vara hård så du kan behöva "sitta ting" i en annan stad än den där du bor/studerar. För mer information om notarietjänstgöring, se www.notarie.se.

Advokat
För att få titulera sig advokat krävs att man är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Ett medlemskap förutsätter att man är bosatt i ett EES-land, har svensk juristexamen eller motsvarande utbildning från ett EES-land, tre års praktik som jurist med goda omdömen samt genomgått advokatexamen. Titeln är en form av kvalitetsstämpel, men även jurister som inte är advokater kan arbeta med samma typ av arbetsuppgifter.

Här kan du studera

Juristprogrammet: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet och Örebro universitet.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet: Linköpings universitet.

Rättsvetenskapliga program: Luleå tekniska universitet och Örebro universitet. 

Förvaltningsjuridiska programmet: Mittuniversitetet i Östersund

Många högskolor erbjuder också fristående kurser i juridiska ämnen som exempelvis arbetsrätt, rättsvetenskap och handelsrätt. Läs mer på respektive högskolas webbsida och på www.antagning.se.