Kemist

Kemister har kunskaper om kemiska ämnen och tackla ofta utmaningar som handlar om miljö och hälsa. De är viktiga i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och arbetar inom industrin, på laboratorier eller mer administrativt på myndigheter.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om kemist


Som kemist har du möjlighet att arbeta med många olika saker inom vitt skilda områden. Många kemister arbetar i laboratorier med produktutveckling och analyser. Men det finns också de som jobbar mer administrativt, till exempel med utredningar, patentansökningar och med att hålla koll på lagar och restriktioner. Arbetsgivarna finns både inom industrin och inom den offentliga sektorn – sjukhus, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket är vanliga arbetsgivare. 

Du behöver minst tre års studier på högskolenivå för att bli kemist. Påbyggnadsutbildning finns i form av masterprogram, som motsvarar två års studier på avancerad nivå. Det finns även stora möjlighet att bredda din kemiutbildning med studier i andra ämnen såsom juridik, affärskunskap, entreprenörskap eller marknadsföring. Många kemister fortsätter på en forskarutbildning och doktorerar.

Jobbet


Hur mycket tjänar kemister?

Se under Naturvetare.

Finns det jobb för kemister?

  • För nyexaminerade: Balans - det finns ungefär lika många jobb som utbildade.
  • För erfarna: Balans.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för kemiutbildade.

Vad jobbar kemister med?

I alla verksamheter där kemiska ämnen eller produkter framställs, utvecklas eller används behövs kemister. Kemister är experter på laborativa analyser och undersökningar. De effektiviserar och utvecklar hanteringen av kemiska produkter och kemikalier. Kemister arbetar också ofta med patentansökningar, samt håller koll på de lagar och restriktioner som gäller för hanteringen av kemiska ämnen och produkter.

En tredjedel av kemisterna arbetar idag inom tillverkningsindustrin. Kemisk industri, petroleum- och pappersmassaindustrin är några exempel. Vanliga uppgifter är forskning och produktutveckling inom exempelvis livsmedels-, läkemedels- och bioteknikbranschen. Andra kemister arbetar som miljökonsulter. Myndigheter, som till exempel Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, är också stora arbetsgivare för kemister.

För kemister är det ofta en fördel att bredda sin utbildning genom att läsa exempelvis marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller juridik. Vanliga titlar för kemister är forskare, kemist, analytisk kemist (undersöker vilka ämnen ett prov innehåller), doktorand och projektledare. Det finns cirka 8 000 yrkesverksamma kemister i Sverige.

Sjukhuskemist

Sjukhuskemister är experter på klinisk kemi och arbetar på sjukhusens laboratorier. De är ett stöd till den laborativa personalen när det gäller bland annat felsökning och kvalitetssäkring, samt ägnar sig åt utveckling och implementering av nya metoder inom laboratoriediagnostik. Sjukhuskemister har kompetens inom både kemi och medicin. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 200 sjukhuskemister i Sverige. Mer info: http://sjukhuskemisterna.se/

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden för kemister på Naturvetarnas webb.

Har du en utländsk kemistexamen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet (UHR). Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Bedömningen är gratis. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Utbildning


De två första åren på ett kemiprogram läser du grundläggande kurser i kemi och matematik. Därefter specialiserar du dig inom de inriktningar som intresserar dig. Det finns stor möjlighet att bredda din kemiutbildning med studier i andra ämnen såsom juridik, affärskunskap, entreprenörskap eller marknadsföring.

Utbildningens längd

Du läser först något treårigt kandidatprogram med inriktning mot kemi, därefter kan du fortsätta på ett tvåårigt masterprogram. Många kemister väljer också att fortsätta på en forskarutbildning för att doktorera.

Inriktningar & vidareutbildning

Analytisk kemi, biokemi, läkemedelskemi, materialkemi, kvantkemi, miljökemi, fysikalisk kemi, organisk och oorganisk kemi är exempel på inriktningar inom kemin. En populär inriktning som ger stor kunskap om kemiska analysmetoder är forensik. En sökning på www.studera.nu ger många träffar.

Här kan du studera

Se www.studera.nu

Behörighet

Du behöver särskild behörighet för att läsa kemi. Se information om behörighet på Studera.nu. Det är viktigt att kolla med respektive högskola eller universitet då variationer förekommer.

Utlandsstudier

Se under Naturvetare.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se