Arbetsmarknaden idag för en kemist

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.
För erfarna: Liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter eller i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för kemiutbildade.