Var och hur arbetar en kiropraktor

En kiropraktor är specialiserad på behandling av besvär i rörelseapparaten. De vanligaste problem en kiropraktor behandlar är ryggsmärta, nack- och axelbesvär, huvudvärk av olika typer, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor. Kiropraktorn använder olika metoder för att bland annat återställa rörligheten i kroppens alla leder så att patientens funktion återgår till det normala.

Många kiropraktorer arbetar förebyggande för att förhindra återfall genom tips och råd angående arbete, fritid och träning samt övningar.

De flesta kiropraktorer driver sin egen privata klinik medan andra jobbar i team på en större klinik.

I Sverige finns det idag cirka 900 legitimerade kiropraktorer. Av dessa har drygt 250 en utländsk examen.

På senare år har företagshälsovård, landsting och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktorer, så möjlighet finns även att arbeta i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Kiropraktorer har också en internationell arbetsmarknad.