Var och hur arbetar en konstnär

Vanligtvis tänker man på en person som målar eller skulpterar, men konstnärer kan göra mycket mer än så.

Konstnärer kan anlitas för utsmyckning av offentliga lokaler som sjukhus, skolor, kyrkor eller bostadsområden. Oftast rör det sig om enstaka konstverk men det kan även handla om helhetsmiljöer utom eller inomhus. Konstnärer arbetar ibland även som konsulter och rådgivare i sådana sammanhang.

Det finns många olika konstformer, några är:

Målande konstnärer målar ofta tavlor på duk, men de kan även måla direkt på en mur eller vägg. Det finns många olika sorters färger och tekniker att välja mellan, till exempel olja, akvarell, akryl och pastell. Konstnärer kan även göra skisser för konstverk som sedan någon annan utför i exempelvis mosaik eller som vävnad.

Grafikern graverar på en yta av koppar, trä eller sten för att sedan göra avtryck på papper. Skulptören arbetar med skulpturer eller reliefer. Materialen kan vara nästan vilka som helst men lera, gips, sten, brons, plåt och trä är vanliga material. Skulptörer kan även arbeta med installationer, där både enskilda föremål eller objekt och hela rummets arrangemang bildar ett konstverk.

Många Konstnärer arbetar som egna företagare. En del arbetar på uppdrag för till exempel en kommun, andra får sin inkomst genom försäljning av utställda konstverk. Konstnärer kan ha ett eller flera andra yrken vid sidan om. Att vara lärare i konst är vanligt, men många försörjer sig genom arbete inom vården, på restaurang eller i affär.

Konstnärsyrket är ofta ensamt eftersom den mesta tiden tillbringas i ateljén. Det går att själv bestämma över sin arbetstid.

Oavsett vilken konstform det gäller ingår ofta några av dessa moment i jobbet: 

  • skissa och formge
  • göra hantverk på uppdrag av kunder för en speciell miljö
  • göra utställningar med egna föremål
  • göra små modeller av ett större konsthantverk
  • forma och skapa konst eller bruksföremål i speciella material
  • sälja in och marknadsföra egna föremål
  • föreläsa och utbilda