Var och hur arbetar kostekonomer

Kostvetare arbetar med allt ifrån att planera mat och måltider till att utveckla nya livsmedel. De arbetar ofta som kostchefer och driver storkök i kommuner eller landsting. Ekonomisk planering och styrning, samt att leda personal är vanliga arbetsuppgifter. Kostvetare med denna inriktning kallas ofta för kostekonomer.

Kostvetare arbetar också i forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost, kvalitetskontroller eller med sensorisk bedömning. En del arbetar i provkök eller med marknadsföring, förebyggande hälsovård, utbildning och information. Med en inriktning mot miljö- och hälsoskydd kan du arbeta som livsmedelsinspektör på våra kommuner. Ett arbete som går ut på att kontrollera att livsmedel hanteras på ett sätt som är förenligt med den lagstiftning som finns.

Naturvetarnas webb finns mer information om arbete med livsmedel.